Tidligere leder for Høyesterett Carsten Smith

Tidligere leder for Høyesterett Carsten SmithEn eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

I 2006 arangerte Justisdepartementet et seminar om grunnloven og dets paragrafer

 

Tidligere leder for Høyesterett mente at pargrafene i grunnloven sikrer oss våre rettigheter. Men det gjør de kun når alle paragrafer blir anvendt. 

Fremdeles i 2016 er det paragrafer som aldri har blitt anvendt. og som forårsaker at vanlige mennesker lider urett. 

I følge § 86 kan det reises Riksrett mot navngitte Høysterettdommere. statsråder og stortingets medlemmer hvis straffeloven brytes. 

Til alle tider har statsråder skjult lovbrudd begått av dommere ved ulike domstoler, politi, rådmenn, ombudsmenn.   Osv.  Likhet for loven blir ikke praktisert. Også offentlige tjenestemenn må bli tiltalt og dømt på lik linje med andre borgere. Det er ikke lenger akseptert at Høysterettdommere dømmer til fordel for en part. Stortingets sivilombudsmann skal sørge for at ingen lider urett i dette landet, men det skjer regelmessig. 

Vi kan ikke akseptere juridiske forkjeller på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. 

I dag er offentlige myndigheter loven slik det alltid har vært.

Vi har en grunnlovstridig tradisjon som må ta slutt!

Justisdepartementet En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

Eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Et factum est in tricesimo anno in quarto mense in quinta mensis cum essem in medio captivorum iuxta fluvium Chobar aperti sunt caeli et vidi visiones Dei in quinta mensis ipse est annus quintus transmigrationis regis Ioachin factum est verbum Domini ad Hiezecihel filium Buzi sacerdotem in terra Chaldeorum secus flumen Chobar et facta est super eum ibi manus Domini et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone et nubes magna et ignis involvens et splendor in circuitu eius et de medio eius quasi species electri id est de medio ignis et ex medio eorum pinnis eorum in quattuor partibus et facies et facies autem bovis a sinistris ipsorum quattuor et facies aquilae ipsorum quattuor et facies eorum et pinnae eorum extentae desuper duae pinnae singulorum iungebantur et duae tegebant corpora eorum et unumquodque coram facie sua ambulabat ubi erat impetus spiritus illuc gradiebantur nec revertebantur cum ambularent et similitudo animalium aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium et quasi aspectus lampadarum haec erat visio discurrens in medio animalium splendor ignis et de igne fulgor egrediens et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris coruscantis cumque aspicerem animalia apparuit rota.