Amerikas borgerrettighetslov

Den amerikanske grunnloven aksepterer ulike borgerrettigheterEn eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

Har vi ytringsfrihet i vårt land?

 

På grunn av mitt politiske engasjement blir jeg trakassert og utsatt for lovbrudd  På lik linje med de svarte afroamerikanere ble utsatt for på 50 og 60 tallet i USA

Tale og trykkefrihet er noen av de mest verdifulle rettighetene vi har og som vi må verne om. 

Å si og mene hva vi vil må være en selvfølgelighet, uten at dette skal få konsekvenser i vårt daglige liv. 

Martin Luther King stod på barikadene for et mer rettferdig samfunn,  og betalte med sitt eget livEn eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

Borgerettghets bevegelsen ble til grunnet store rasemotsetninger i USA, og fikk konsekvenser også for borgere i andre land. Den ble ledet av Martin Luther King. I 2013 var det 50 år siden Martin holdt sin berømte tale "I have a dream" En fredelig demonstrasjon med ca 250.000 deltakere. 

Borgerrettighetene var en politisk bevegelse fra 1955 - 1968 som gikk ut på å skaffe USAs svarte befolkning like rettigheter på lik linje med hvite. Fjerne rassisk diskriminering mot svarte amerikanere. Verne om etnisk verdighet, økonomisk og politisk selvforsynt. Frihet fra undertrykkelse-

Det ble arrangert kampanjer, sivil motstand, mange ikke voldelige aksjoner. Resultatet ledet til krise situasjoner mellom akitivister og myndighetene.

 

Protestene bar frukter, i 1964 ble borgerrettighetene vedtatt.  Den forbød diskriminering basert på rase, hudfarge, religion. eller nasjonal opprinnelse i ansettelses prosesser. Hvite skoler mottok mer enn fire ganger mer statlig støtte enn svarte skoler

Det ble lovfestet rett til deltakelse i politiske valg, loven om immigrasjon og nasjonalitet kom i 1965

Loven opphevet kvotesystemet

I 1790 da den første amerikanske folketellingen ble arrangert, utgjorde den svarte befolkningen 760.000 mennesker.  Ca 19,3% av befolkningen var slaver. I 1900 var antallet doblet til 8.8 millioner svarte. I 1910 bodde rundt 90%n  av den svarte befolkningen i sør statene. 

 

Barak Obama var den første afroamerikaner som ble valgt til USAs president i 2008