Frihetsgudinnen

Statuen er å finne på Liberty Island ved New York. Den ble avduket i 1886. I høyre hånd holder hun en fakkel som symboliserer at friheten opplyser verden.  I venstre hånd holder hun en tavle der det står med romersk skrift 4. juli 1776. Datoen da den amerikanske uavhengighetserklæringen ble vedtatt. Tavlen symboliserer loven samfunnet bygger på, slik det er nedfelt i denne erklæringen. Alle mennesker er født like, vi har alle fått rettigheter, retten til liv, frihet, streve etter lykke er blant disse.

Statuen er 46 meter høy med en sokkel på 92 meter. Fra inngangen av sokkelen er det 403 trappetrinn til det indre av hodet hvor det er plass til 12 personer. 

 

Statuen er også et fyrtårn.

Frihetsgudinnen er en gave fra det Franske folk til USA