Advokat Ståle Kihle

Advokat Ståle Kihle er blant korrupte advokater som setter gjeldende lover og regler tilstede.

Han har et nært samarbeid med advokat Peter Skarbøvig som lever av å bryte loven. De har kontakter i Oslo tingrett samt politi. Tingrettdommer Leif Villars Dahl lager saker i tingretten for nevne advokater. Sorenskriver Geir Engegretsen skjuler disse. Kriminelle Jan Pallum bidrar på sine enfoldige måte.

Norge er på papiret en rettsstat, og borgere må ikke gi opp mot korrupsjon i rettsapparatet.

 

Advokat Ståle Kihle er blant de mest kjente korrupte advokater i Oslo Han tilsidesetter gjeldende lover og regler. Samarbeider med korrupt tingrettdommer Leif Villars Dahl. korrupt advokat Peter Skarbøvig. Og kriminelle Jan Pallum