KORRUPT DOMMER LEIF VILLARS DAHL

Dommer ved Oslo Byfogdembedet Leif Villars Dahl tilsidesetter gjeldende lover og regler i saker han får  på sitt skrivebord. Det er mulig å tilby ham penger for en dom til din favør

Korrupt tingrettdommer Leif Villars Dahl