Sorenskriver Randi Haukabø ved Øvre Romirike tingrett har mottatt Hestelortprisen høsten 2011. Hun avsa en kjennelse til fordel for påtalemyndighet. Politiadvokat Åse Kjustad Eriksson ved Romerike politikammer hadde august 2011 kontaktet Dikemark sykehus for tvangsinnleggelse av Åshild Julsrud. Grunnen var "skremmende adferd"  Dikemark sykehus skulle ordne med  nødvendige legeerklæringer!!

Men Kjustad Eriksson trengte en kjennelse fra en domstol, og Haukabø hadde ingen invendinger imot å hjelpe korrupt politi.

Romerike politidistrikt er involvert i beslagleggelse og okkupasjon av min eiendom i Nittedal. For å skjule lovbrudd, begås nye.

Demokratiet i Norge har store likhetstrekk med demokratiet i andre soslialistiske land. Som Russland og Kina.

Norge undertegnet menneskerettighetene i 1948, men betyr ingenting. Erklæringen har ingen rettssikkerhet for norske borgere

DETTE MÅ VI GJØRE NOE MED!!

Klagen til menneskerettighetdomstolen ble sendt desember 2011, og forventes behandlet våren 2012