Hestelortprisen til ROM eiendomsutvikler

Våren 2006 ble det avholdt en ekstra generalforsamling i Storo borettslag. Grunnen var utbygging av Grefsen stasjon.

Representanter fra ROM eiemdomsutvikler og JM byggholt orienterte om sitt nye prosjekt,

Grefsen stasjonsby. Prosjektet hadde behov for mer areal og ville ha naboeiendommer.

Naboene ble orientert om at hvis salg av tomt ikke ble gjort frivillig, ble eiendom tilhørende naboer ekspropiert!!!

 

KUN OFFENTLIG MYNDIGHET HAR MULIGHET TIL EKSPROPIERE ANDRES EIENDOM!!!!

 

Oslo bystyret hadde enda ikke vedtatt om Grefsen stasjon skulle utbygges til boliger!!!

 

For en tid tilbake kunngjorde styreformannen i Storo borettslag at økonomien hadde blitt så mye bedre!!!!!!

En blokk fikk nye heiser, andre ble uteområdet forbedret med utelys!!!

Så flott for Storo borettslag!!

 

Vinteren 2011 ble Plan og bygningsetaten i Oslo kontaktet, var det sendt byggemelding til prosjektet Grefsen stasjonsby?

"Nei, vi har ikke mottatt byggemelding"!!!!

 

Våren 2011 ga Plan- og bygningsetaten rammetillatelse til oppføring av 2 BLOKKER!!

PÅ VISSE VILKÅR!!!  HVEM HAR SJEKKET OM VILKÅRENE ER OPPFYLT???

 

Det er vist ganske normalt med korrupsjon i Norge.

Hestelortprisen gis til borgere som har brutt loven utn å bli påtalt og straffeforfulgt