Hestelortprisen til JM byggholt

Våren 2006 ble det avholdt en ekstra oridnær generalforsamling i Storo borettslag. Grunnen var utbygging av Grefsen stasjon.

Representanter fra ROM eiendomsutvikler og JM byggholt var tilstede og informerte om prosjektet Grefsen stasjonsby. De hadde behov for mer tomteareal. Hvis ikke naboene frivillig solgte eiendom, ble de rett og slett ekspropiert!!!!!!!

 

KUN OFFENTLIG MYNDIGHET HAR RETT TIL Å EKSPROPIERE!!!

 

Oslo bystyret hadde enda ikke regulert området til boligutvikling!!!!!!!

 

For en tid tilbake kunngjorde styreformannen i Storo borettslag om plutselig god økonomi!!

En blokk fikk installert nye heiser, andre var så heldig å få utebelysning!!

Så heldig borettslaget er!!!

 

Vinteren 2011 ble det gjort en henvendelse til Plan og bygningsetaten i Oslo, var det sendt byggemelding på prosjektet Grefsen stasjonsby??

"Nei, vi har ikke mottatt byggemelding"

Våren samme år ble det informert om en rammetillatelse til oppføring av 2 BLOKKER PÅ VISSE VILKÅR

HVEM HAR SJEKKET AT VILKÅRENE ER OPPFYLT??

 

Korrupsjon er like vanlig i Norge som i andre land, norske politikere er like likgyldige som "alle andre"

 

HVA SLAGS DEMOKATI SKAL VI HA??

 

Hestelortprisen blir delt ut til borgere som bryter  loven uten å bli påtalt og dømt