Hestelortprisen til Jan Egil Presthus,leder for spesialenheten for politisaker

Politikere har bestemt å etablere mange nemder, enheter, klageorganer, ombudsmenn for å ivareta folks interesser.

 

Ved undersøkelse av disse, fungerer enhetene svært dårlig etter hensikten

 

Spesialenheten for politisaker er "jævlig" flinke til å skjule lovbrudd begått av politi!!!

 

Disse organene sysselsetter mange folk. har laget mange arbeidsplasser

MEN KOSTER SKATTEBETALERE MYE!!!

 

Er det ikke bedre å bruke pengene på noe annet??

Hestelortprisen blir delt ut til borgere som har brutt loven uten å bli påtalt og dømt for forholdene.

Jan Egil Presthus er leder for spesialenheten for politisaker. og er "dam good" til å skjule lovbrudd politiet gjør