Hestelortprisen er gitt til Nedre Romerike tingrett

Regelmessig bryter offentlige ansatte loven, et gode politikere har gitt. Det er blant annet politi, dommere ved ulike domstoler, andre offentlige ansatte.

Vi har en grunnlovstridig tradisjon som har ekisistert i århundre.  Er det ikke på tide å begynn og praktisere grunnlovens prinsipper rett og rettferdighet for alle??

Hestelortprisen gis til blant annet ansatt i offentlig etat som har brutt straffeloven uten å bli påtalt og dømt.

Dommere ved nedre Romerike tingrett har gjentatte ganger brutt loven. De fastholder vår grunnlovstridige tradisjon og goder politikere har gitt, å bryte loven uten konsekvenser.