Eldbjørg Sande utgir seg for å være direktør ved Fylkesmannens kontor i Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Å bli utsatt for trakassering i offentlig etat er ikke hyggelig, og får konsekvenser.  Etataten mottok en klage fra Åshild Julsrud på oveformynderiet beslutning om umyndigjørelse etter bestilling fra Oslo kommune!? Tingrettdommer Ellen Meinich Martens har gledlig fattet en kjennelse uten dokumentasjon. Lojaliteten råder i offentlig etat.

Eldbjørg Sande deltar i en korrupt handling, etter "umyndiggjørelse" ble eiendommen min i Nittedal beslaglagt og okkupert. Hun må få noe av de "godene" andre har grunnet dette. Halvparten av mitt innbo/iventar forsvant, har hun fått noe av det som er mitt som takk for hjelpen?

VI KAN IKKE AKSEPTERE AT OFFENTLIGE ANSATTE BRYTER STRAFFELOVEN UTEN KONSEKVENSER!! Paragrafene i grunnloven må gjelde alle!

Menneskerettighetene som Norge undertegnet i 1948 MÅ PRAKTISERES! 

DET ER PÅ TIDE MED ET NYTT POLITISK PARTI OG NYE POLITIKERE PÅ STORTINGET SOM MENER ENKELTINDIVIDET HAR VERDI!

Fylkesmannen i Oslo Akershus Valgerd Svarstad Haugland skjuler og tillater lovbrudd i egen etat.  April 2007 bestilte rådgiver Pål Hamre Ness en kjennelse på umyndiggjørelse til Oslo tingrett. Eiendom/hus ble beslaglagt med innbo/inventar. Kapital konto på nærmere 1,3 millioer ble raskt redusert grunnet  vergens mange utgifter.

Fylkesmann embedet ble opprettet på 1600 tallet av kongen for å få kontakt med folket i distriktene. Og de var loven, slik de også er i dag. Vi er alle like for loven, allikevel blir det ikke praktisert. Fremdeles fungerer  ikke prinsippene rett og rettferdighet for alle. Valgerd Svarstad Haugland forsvarer kriminelle handlinger begått i sin egen etat. På tide hun finner et annet arbeid med mindre ansvar. LOVBRUDD I OFFENTLIGE ETATER MÅ TA SLUTT!!

Öslo og Akershus har behov for en fylkesmann med høyere moral som verdsetter enkelt individets rettigheter!   Uakseptabelt av Krf å fronte kristne verdier de ikke selv er i stand til å leve opp til

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland forsvarer de mange lovbrudd som begåsi hennes etat. På tide hun forlater sin stilling til fordel for en bedre fylkesmann med høyere moral