Bladet Demokratiet

PÅ første side kan du lese hva et demokrati må inneholde, og hvordan det bør administreres.

Bladet forteller bl.a.  om en tidligere ansatt ved Nittedal lesnmannskontor Bjørg Tønder. Hun var også Høyres represenant i Skole- kultur og barnehagestyret i Nittedal. Utrolig nok brøt hun straffeloven flere ganger den tiden hun var yrkesaktiv.

Først som politisk representant i SKB-styret. Åshild Julsrud eide en privat barnehage/førskole med utvidet kristen formålsparagraf, i tilegg praktiserte Montessori pedagogikk. Barnehagen var som en rød klut for barnehagekontoret.  1, januar 1999 (du leste rett) hadde SKB-styret et møte hvor Tønder var den første til å komme med forslag om å nedlegge barnehagen/førskolen. Et vedtak som ikke var i henhold til Lov om offentlig forvaltning. Julsrud kontaktet ordøføreren i bygda,, en uke senere på et formannskapsmøte ble barnehagen godkjent igjen!!! Da det  ikke var grunnlag for stengning

Året etter mens Julsrud var på sommerferie og barnehagen hadde feriestengt, stengte Bjørg Tønder barnehagen. Ved å misbruke sin stilling som namsmann kastet hun Julsruds barnehage ut av leide lokaler!!! Uten dokumentasjon!!! Bjøreg Tønder har aldri forstått at Norge er en rettsstat, hun har ikke forstått vi har en grunnlov og paragrafer alle er forpliktet til å følge. Hennes handlinger er identiske med offentlige ansatte i sosialistiske land. Advokat Ellen Moen ordnet saken i løpet av en dag, og barnehagen startet som normalt etter ferien. Tønder hadde foretatt en ulovlig fravikelse, men viste at hun som offentlig ansatt er loven. Ingen kommentarer verken fra Spesialenheten for politisaker eller Justisdepartementet.

Bjørg Tønder forsatte med sine ulovlige handlinger- I 2001 var hun igjen "namsmann" og sendte Julsrud varsel om tvangsfravikelse av privat eiendom. Grunnen ble ikke opgitt. Tønder synes dokumentasjon er tull, hun gjør som hun vil!!! Etter plombert hus, ble det opplyst oppsagt huslån!!! Lånet ble innfridd, og Julsrud måtte selv ordne med å skifte låser slik at hun kunne komme inn i sitt eget hus igjen. I løpet av disse 14 dagene, holdt Krogsveen visning, (Også en korrupt eiendomsmegler i tillegg til megler Eva Lunner Dreier)

Tre år senere ble Julsruds hus/eiendom igjen plombert. Etter å ha levert begjæring om Riksrett mot navngitte Høyesterettdommere og daværende justisminister Odd Einar Dørum. Dette i henhold til § 86 i grunnloven. Forsøk på å praktisere paragrafer i grunnloven blir straffet i Norge!!!

Julsrud ble forelagt et krav på kr. 500.000,- i skyldig skatt (uten dokumentasjon!!!) Advokat Sverre Berge ble kontaktet som gjorde en henvendelse til namsmannen. Da tilbakemelding uteble,kunne han dessverre ikke gjøre noe!!!! Advokater mister sin bevilling hvis de går imot offentlige ansatte!!! SLIK FUNGERER RETTSSTATEN NORGE!!!

Kravet ble innfridd, Julsrud fikk hjelp av banken til å komme inn i huset, heller ikke denne gangen ga "namsmannen" seg så lett!! Banken ville ikke utbetale "skattekravet" før Julsrud fikk nøklene til huset. SÅ LETT FOR POLITIET ER DET Å SKAFFE SEG EKSTRA INNTEKT!!

I 2005 ble det igjen forsøkt på utpressing av penger- Igjen grunnet oppsagt lån som ble innfridd fire år tidligere.

Oktober 2006 fant Julsrud sin eiendom lagt ut på nettet for salg!! Av eiendomsmegler Eva Lunner Dreier!!! Hun kunne ikke vise til varsel om tvangssalg, ingen kjennelser om dette heller.- Publikum som kom på visning ble orientert om at Julsruds eiendom ikke var til salg!!!!

Igjen kontaktet advokat namsmannen for en forklaring, igjen uteble tilbakemelding

NAMSMENN GJØR HVA DE VIL NÅR DE VIL!!

Palmehelgen mars/april 2007 oppdaget Julsrusd uvedkommende flytte inn på sin eiendom. Innbo/inventar lå strødd utover eiendommen. Et gedigent innbrudd! Politi ble kontaktet som lovte å komme, men uteble- De ville ikke blande seg inn i en privat sak!!!

Masternes som oppholdt seg på Julsrud eiendom/hus kunne ikke dokumentere hvorfor. Kunne ikke vise tilk verken kjøpskontrakt eller gyldig skjøte-. Nittedal kommune ved Plan- og bygg opplyste av eiendommen ble leid ut!!! JULSRUD HADDE IKKE LEID UT SITT HUS!!

 

Dette er fortelling om kun en offentlig ansatt ved politiet i Norge. Bjørg Tønder er kun en av mange.-

Bladet Demokratiet vil i kommende utgivelser fortelle om andre offentlige ansatte som bryter loven uten konsekvenser OG ADVOAKTER SOM STØTTER EN GRUNNLOVSTRIDIG TRADISJON.

Politi, dommere ved ulike domstoler, andre offentlige ansatt kan bryte § i grunnloven uten konsekvenser

 

Bladet Demokratiet kommer med forslag hva et demokrati må inneholde. Og forteller om brudd på menneskerettighetene i vårt land.