KORRUPT LENSMANNSKONTORDin overskrift

Nittedal lensmannskontor er gjentatte ganger involvert i korrupte handlinger. Med andre ord dreier det seg om lovbrudd uten konsenkvenser for ansatte ved politistasjonen.

Dokumentasjonen er fra april 1999 da Åshild Julsrud ble bedt om å komme til Nittedal lensmannskontor, og ble der presset tilå betale kr. 10.000,-

Året etter engasjerte politiet seg i gi bort Julsruds barnehage, Noah barnehage/førskole til foreldre som sterkt ønsket å overta barnehagen/førskolen med alt innbo/inventar uten å betale for det. Greiere å be politiet om hjelp til å stjele uten å bli tiltalt og dømt.

Året etter, 2001 ble Julsruds eiendom/hus forsøkt stjålet. Bjørg Tønder, ansatt ved politistasjonen foretok en ulovlig tvangsfravikelse, megler Tom Edvardsen foretok visninger.

Etter å ha etterkommet kravet som jeg ikke kjente til på forhånd, måtte jeg selv skifte låser på huset, og ta huset/eiendommen min tilbake

I 2004 foretok Bjørg Tønder igjen en ulovlig fravikelse, denne gang "skyldig skatt" på kr. 500.000,. UTEN DOKUMENTASJON!!! Igjen ble kravet etterkommet, men Tønder ville ikke uten videre utlevere nøkler til et hus som tilhørte en annen!!!!!!!!! Jeg fikk hjelp av banken til å komme inn i mitt eget hus/eiendom igjen.

I 2005 ble det igjen forsøkt tvangsfravikelse, denne gang lån jeg ikke hadde som hadde forfalt til betaling!!!!???

Oktober 2006 fant jeg eiendommen/huset lagt ut på nettet for salg!!! Eiendomsmegler Eva Lunner Dreier kunne ikke vise til dokumentasjon på verken tvangssalg eller varsel om dette!! Publikum som kom på visning ble informert om huset/eiendommen ikke var til salg!!!  April okkuperte/beslagla Ann Kristin Masternes med familie og med politiets velsignelse min eiendom/hus. Anmeldelser til politi førte ikke fram Heller ikke klage til Spesialenheten for politisaker. Klage på korrupt politi ble sendt til Politi- og justisdepartement, Riks/statsadvokat embedet og statsmininsteren UTEN REAKSJONER FOR OFFENTLIGE ANSATTE SOM HADDE BRUTT STRAFFELOVEN!!!

Men offeret, Åshild Julsrud ble regelmessig utsatt for represalier som arrestasjoner uten dokumentasjon!!

HANDLINGER SOM SKJER I N0RGE I DAG, VAR VANLIGE UNDER ET OFFENTLIG NAZISTISK STYRE!!!

ER DET IKKE PÅ TIDE Å ENDRE VÆRT DEMOKRATI SLIK AT LIKHET FOR LOVEN BLIR PRAKTISERT, ALLE BORGERE SOM BRYTER LOVEN MÅ BLI TILTALT OG DØMT FOR FORHOLDENE!!!

 

 

 

 

 

 

Lensmann/namsmann Bjørn Bratteng i Nittedal er involvert i korrupsjon. Skal han uforstyrret bryte loven uten konsekvenser?