Eiendomsmegler Eva Lunner Dreier

Eiendomsmegler Eva Lunner Dreier var først ansatt hos et tidligere eiendomsmeglerfirma, Areal.  I 2006 la hun min eiendom ut på nettet for salg, annonserte også i lokalvisen på Lillestrøm. Helt uforstyrret og uten komplikasjoner forsøkte hun å "selge" mitt hus/eiendom. Mitt navn var ikke engang nevnt i prospektet. Slik fungerer korrupte Norge. Uten mitt samtykke og uten min viten ble huset forsøkt overdratt til andre. Ved hjelp av offentlige ansatte ble min eiendom/hus okkupert og beslaglagt april 2007. Da hadde Areal eiendomsmeglerfirma endret navn til Eiendomsmegler1. Et firma som har gjort korrupte handlinger like vanlig som å handle melk. Eva Lunner Dreier har blitt forsøkt anmeldt til politiet. Fordi offentlige myndigheter er loven i dette landet,  er også lovbrudd blitt vanlig av denne yrkesgruppen.

HVORFOR AKSEPTERER VI SLIKE LOVBRUDD SOM POLITIET OG ANDRE OFFENTLIGE ANSATTE ER INVOLVERT I?

HVORFOR AKSEPTERER VI ET STATSADVOKAT EMBEDET SOM SKJULER LOVBRUDD BEGÅTT I OFFENTLIG ETATER???

ER DET IKKE PÅ TIDE I 2013 Å ENDRE VÅRT DEMOKRATI SLIK AT LIKHET FOR LOVEN BLIR SELVSAGT?

Dette er et svært aktuelt tema nå i disse valgtider, hvilke politisk parti vil sette korrupsjon på sin agenda, og virkelig gjøre vårt demokrati mer rettferdig?

 

 

 

 

 

Ved Eiendomsmegler1 kontoret jobbet Eva Lunner Dreier