Eiendomsmegler Tom Edvardsen har klart det andre ikke kan gjøre

Han har et ugyldig skjøte på min eiendom. Jeg har ikke solgt mitt hus/eiendom i Nittedal. Skjøte mangler kjøpskontrakt og vitne underskrifter. Det eksisterer ingen avtaler mellom meg og megler Tom Edvardsen

Hvorfor aksepterer vi et korrupt Norge?  Korrupsjon i vårt land er like vanlig som det er for folk å dra til kjøpesentre hver lørdag.

Vårt demokrati praktiserer fremdeles ikke alle paragrafer i grunloven, er det ikke på tide i 2013 å få et mer rettferdig demokrati hvor likhet for loven blir praktisert? Og prinsippene rett og rettferdighet for alle også blir selvsagt?

 

 

Eiendomsmegler Tom Edvardsen ved Krogsveen AS, Nittedal