MARTIN KOLBERG

Martin Kolberg er leder for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Og føler seg selvsagt ikke forpliktet til å etterleve grunnloven.

Kolberg fikk i oktober levert 21 dokumentmapper på lovbrudd begått av  blant annet navngitte høyesterettdommere, statsråd.  Og politi, dommere ved ulike domstoler, andre offentlige ansatte. Hva skal vi egentlig med grunnloven ? og hvorfor har Stortinget bestemt  at de skal ha en egen "forretningsorden" som allikevel ikke blir fulgt?  Hvorfor er det så morsomt å lure borgere i Norge som tror vi er et godt demokrati?  Men egentlig er like korrupt og slemt som Russland og Kina??  i henhold til regelverket skal komiteer stemme over forslag Stortinget skal behandle, men egentlig er medlemmene i komiteene passive? Det blir aldri stemt over forslag slik Storingets forretningsorden § 15 sier`?  Jeg forstår ikke hvorfor vi borgere i Norge aksepterer å bli lurt av alle politiske partier som lyver oss rett opp i ansiktet med å si "vi tar hensyn til menneskerettighetene og folks rettssikkerhet" Og det tror vi på, og lar være å se på de faktiske forhold og alle borgere som regelmessig lider urett i dette landet. Alt som skjer på psykiatriske institusjoner er unntatt offentligheten og vi vet lite om den tortur de pasientene gjennomgår ved tvangsmedisinering, elektrosjokk, etc  Vi lever i et lukket samfunn!! Politi kan hemmeligstemple så mange dokumenter de ønsker og vil, det samme kan  alle andre offentlige kontorer gjøre  Våre folkevalgte politikere hevder vi lever i et demokrati!!!!!!!!!

Martin Kolberg er leder for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite og gir som alle andre på Stortinget bengen i lovverket.