Complain to the United nations human rights court in Haag

November 2013 ble det levert 21 dokument mapper til en internasjonal straffedomstol i Haag, grunnet brudd på Roma traktaten inngått i 2002 Regelmessig bryter dommere ved norske domstoler både menneskerettighetene og artiklene i Roma traktaten. Vi blir regelmessig lurt til å tro at den vestlige verden er så mye bedre enn Russland og Kina

Å få dømt offentlige ansatte for lovbrudd i Norge er ikke enkelt. Riksadvokaten vil ikke ta ut offentlig tiltale mot dommere og politi som bryter straffeloven. Det vil heller iikke politi. Internasjonal straffedomstol forholder seg taus

 

Hvor stor inflytelse  har norske politikere i Europa siden internasjonale domstoler er tause til de mange brudd på menneskerettighetene og Roma traktaten?????

Begjæring til De forente nasjoners menneskerettighetdomstol i Haag. Høsten 2013 Ikke behandlet