Advokat Jostein Nordbø

Korrupsjon er like vanlig i vårt land som i andre land. Mafia virksomheter er ikke ukjent hos oss.-

I 2003 faxet advokat Jostein Nordbø et krav til Oslo tingrett på kr. 20.600,- uten dokumentasjon. Samme dag avsa tingrettdommer Nilsen kjennelse uten å anvende § i grunnloven. En alminnelig hendelse. Slikt skjer hver dag i norske domstoler. Offeret viste ingenting og ble ikke orientert om kravet. Kjennelsen ikke forkynt, domstolen ville ikke ta hensyn til dette.  Tingrettdommer avsa kjennelse om tvangsfravikelse slik at Jostein kunne ta det han ville fra huset og eiendommen. Det var sikkert noe tingrettdommeren også hadde lyst på. Dessverre er korrupsjon så ekstremt vanlig i vårt land. Og politiekere bryr seg ikke. DET ER PÅ TIDE I 2014, GRUNNLOVENS JUBILEUMS ÅR Å ENDRE VÅRT DEMOKRATI SLIK AT LIKHET FOR LOVEN BLIR PRAKTISERT!!! OG PRINSIPPENE RETT OG RETTFERDIGHET FOR ALLE!!!

Advokat Jostein Nordbø er blandt de mange korupte advokater som enda ikke har blitt tiltalt og dømt