Stortingets ansvar

kongen i statsrådStortinget består av folkevalgte politikere som skal ivareta våre rettigheter

Hensikten med å vedta grunnloven i 1814 var nettopp å sikre eiendomsretten, tap av liv, sikre menneskers selvsagte rettigheter. Da embedsverket ble opprettet på 1500 tallet var de loven. Lite har endret seg de siste hundrede år- Fremdeles er offentlige tjenestemenn/kvinner loven. Resulatet er at vanlige mennesker hvert år lider urett i offentlige etater. Spesielt ille er det i domstolene. Å bli uskyldig dømt er kort sagt et marerritt. Og det er ingen steder å få hjelp Ingen menneskerettighet organisasjon har engasjert seg i problemet.  Vi kan ikke lenger akseptere juridiske forskjeller på kong salomo og jørgen hattemaker. VI FORVENTER LIKHET FOR LOVEN SLIK AT PRINSIPPENE RETT OG RETTFERDIGHET FOR ALLE BLIR EN REALITET!!

 Kongen i statsråd har blitt bedt om å ta denne saken opp i sitt råd. En siste instans.

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.