HANS MAJESTET KONGEN I STATSRÅD

I august 2014 ble det sendt et brev til Hans majestet kongen som har et eget råd, om et storting som nekter å praktisere alle paragrafer i grunnloven Offentlige etater har en merkelig holdning til grunnloven. Som om den ikke eksisterer. Helt fra middel alder av har myndighetene vært loven. Fylkesmenn embedet ble opprettet for å være statens utrakte arm til folk i distrktene. Allm akt og autoritet var lagt til embedet. Grunnen til grunnlovens tilblivelse var å sikre våre rettigheter. Henrik Wergeland var svært opptatt av dette og utfordret myndighetene.

Dengang kunne skatteopplreveren kreve inn for mye skatt, ingen kontroll om hvem som betale eller ikke. Etter flere hundre år blir fremdeles våre rettigheter krenket

Det er kongen i statsråd som utnevner fylkesmenn, for en periode på 6 år- kan forlenges til 12.

Regelmessig bryter ansatte ved Fylkesmenns kontor straffeloven uten konsekvenser. slik de har gjort siden tidenes morgen

Det er på tide å praktisere alle paragrafer i grunnloven slik at likhet for loven blir innført og prinsippene rett og rettferdighet for alle blir en realitet!

Hans majestet kongei statsråd har mottatt dokuemtasjon på at Stortinget nekter å etterkomme alle parargrafer i grunnloven