Direktør Eldbjørg Sande ved Fylkesmannens kontor kjenner ikke til lov verket

Korrupsjon er utbredt i vårt land, spesielt i offentlge etater. Direktør Eldsbjørg Sande ved Fylkesmannens kontor i Oslo og Akershus skjuler lovbrudd begått av sine egne. Rådgiver Pål Hamre Ness, Jan Pallum og underdirektør Georg Traheim. Etter opplysninger fra Danske bank er det flere ved  vergemåls avdelingen som svindler klient kontoer for store summer. Etter et møte erkjente rådgiver Line Jahnsrud og en kollega at de var gitt fullmakter til å bruke andres bank kontoer

Dette er i strid med Lov om vergemål  Umyndige kan selv forvalte sine egne midler, herunder bank kontoer, eie sin egen leilighet. bruke sparepenger på ferier, etc-

Dette etter paragraf 1 i Vergemålsloven

Også personer som har blitt fratt rettslig handle evne kan selv disponere sine egne penger

Det er kun konto eier som kan disponere over en konto. Skal andre disponere den må vedkommende ha fullmakt eller en rettens kjennelse på dette.

DET ER STRAFFBART ETTER STRAFFELOVEN Å STJELE PENGER FRA ANDRE!!

Opprettelse av vege skjer fordi en person ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

FOR Å UNNGÅ ØKONOMISK UTNYTTELSE!!!!!

 

Eldbjørg Sande. Line Jahnsrud, Georg Traheim, Jan Pallum, Pål Hamre Ness med flere misbruker sine stillinger for å få rettigheter de i utgangspunktet ikke har krav på!!

 

Denne grunnlovstridige tradisjonen hvor offentlige ansatte kan byte loven uten konsekvenser må opphøre!!

På tide i 2015 å innføre riksrett slik at likhet for loven blir praktisert og prinsippene vår grunnlov bygger på rett og rettferdighet blir en realitet for alle!!

 

 

 

Direktør Eldbjørg Sande ved Fylkesmannens kontor i Oslo og Akershus misbruker sin stilling i vergemåls avdelingen og tillater sine ansatte å underslå/svindle klienters bank kontoer