RETTSSIKKERHETSPRISEN

 

Carsten Smith mottok rettssikerhetprisen i 2010

Juristforbundet deler ut årlig en pris til den som arbeider for rettssikkerheten i vårt land. Ved den siste utdelingen gikk prisen til tildigere leder for Høyesterett Carsten Smith.

Justisdepartementet arrangerte et seminar våren 2006, og Carsten Smith holdt et inlegg om "paragrafene i grunnloven ivaretar folks rettssillerhet" MEN DET SKJER KUN NÅR PARAGRAFENE I GRUNNLOVEN BLIR ANVENDT!!!!!!!!!!

 

Alle i juristmiljøet vet at enkelte paragrafer aldri blir anvendt. Spesielt de som dreier som om offentlige ansatte, statsråder, stortingets medlemmer og høyesterettsdommere.

 

I 2003 ble det levert en begjæring om riksrett til Stortingets odelsting i henhold til § 86 i Grunnloven, ialt 12 dokumentmapper tilsammen over 1000 sider.

Svaret kom raskt og var kort "Henvendelsen foranlediger ingen tilføyning fra presidentskapets side#???!!!!

 

Carsten Smith har blitt gjort oppmerksom på dette, men hadde heller ingenting å tilføye!!!!!!!!!!

 

Norge kan med rette kalles et "molboland", i juristmiljøet blir locvbrudd begått av enkelte yrkesgrupper beskyttet av advokater.

 

Demokrater arbeider for et mer rettferdig demokrati hvor enkelt personer blir satt i fokus, og FOILKS RETTSSIKKERHET!!!!!!!

Jan Lindgren arbeider i juristforbundet.

Jan Lindgren arbeider i Juristforbundet. Årlig arrangerer forbundet seminar om rettssikkerheten, og den som får prisen blir vurdert utifra personens virkeområdet