Jan Pallum er en korrupt advokat som får støtte fra Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker. Jan Pallum sette enten sitt navn på min adresse, eller mitt navn p sin adresse.

Han har fått tilsendt mitt personlige visa-kort til sin adresse. Jan pallum har slettet en lønnskonto i Scandiabanken. jan Pallum har satt sitt navn og sin adresse på mitt fødselsnummer slik at skatteetaten har fått uriktige opplysninger. Mener han jeg skal betale hans skatt?

Når politiet aksepterer korrupte handlinger begått av blant annet advokater, hvilke kvalitet har vi på vårt demokrati??

Jan Pallum opptrer som "verge" uten en kjennelse fra tingretten. Han har slettet lønnskonto, setter sitt navn på min adresse og mitt navn på hans adresse.

Oppgir uriktige opplysninger til Skatteetaten.

Politikere aksepterer dette

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

I vårt demokrati kan enkelte borgere bryte straffeloven uten konsekvenser. Jan Pallum har brutt straffeloven i flere år, og vil selvsagt ikke gi slipp på privilegiene politikere har gitt.

Han får full støtte fra Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker.

HVOR LENGE SKAL VI AKSEPTERE DENNE GRUNNLOVSTRIDIGE TRADISJONEN???