HESTELORTPRISEN 2011

Jan Pallum er blant de som har blitt tildelt prisen

De fleste som har blitt nominert og fått tildelt prisen, er offentlige ansatte. Men også enkelte andre.

Jan Pallum er advokat og driver egen praksis. Da min eiiendom ble beslaglagt og okkupert i 2007, ble det sendt en begjæring til Nedre Romerike tingrett om utkastelse av uvedkommende. En begjæring om midlertidig forføyning. Da tingretten er involvert i denne korrupte handlingenog også andre lovbrudd, fant de det best med en "umyndigjørelse" Dommere ved ulike domstoler gjøre hverandre tjenester så en Arild Steudel som til daglig er dommer ved Nedre Romerike tingrett, tok en tlf til Oslo tingrett, og bestilte en kjennelse. Som gikk ut på umyndiggjørelse av Åshild Julsrud. Jeg måtte bringes til taushet. Lojale som dommere er overfor hverandre, ble kjennelsen umiddelbart nedskrevet. At jeg ikke viste noe, var en del av "spillet"

Å arbeide med folks rettssikkerhet i Norge, er å sette sitt liv i fare. Offentlige myndigheter tar alle midler i bruk.

Jan Pallum har hovedoppgaven med å gjøre mitt liv så problematisk som mulig. Han har et nært samarbeid med blant annet enkelte ansatte i politi som til enhver tid vet hvor jeg befinner meg og hva jeg holder på med.

Arbeidsgivere blir kontaktet, personlig visa-kort blir sendt ham, han har kontakter i folkeregisteret og skatteetaten slik at min identitet blir forsøkt fjernet.

 

Nordsrand bydel har fattet et vedtak som ikke e forenlig med gjeldende lover og regler

Leder for spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus, støtter nazistiske handlinger begått av politi

Jan Egil Presthus , leder for Spesialenheten for politisaker, skal "gå i rette" med politi som bryter straffeloven. Eller politi som opptrer uakseptabelt.  Men det skjer kun unntaksvis.

Presthus har fått dokumentasjon på en rekke lovbrudd begått av  blant annet Nittedal lensmannskontor. 

Første tilfelle var pengeutpressing i 1999 på kr. 10.000,- Deretter gjorde Nittedal lensmannskontor tjenester for blant annet Utheim grendehus. Deretter gikk de løs på min eiendom. Som gjentatten trusler om tvangssalg av min eiendom i Nittedal. Tilslutt tok de seg til rette, "fjernet" (les stjal" mitt innbo og lot uvedkommende okkuppere eiendommen. HANDLINGENE ER NAZISTISKE, og var normalt i perioden 1933 - 1945.

OG SLIKE HANDLINGER STØTTER LEDER FOR SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER!!!!!!!