Klage til menneskerettighetdomstolen i Strasbourg

Klage til Menneskerettighetdomstolen i Strasbourg ble sendt i desember 2011. Grunnet beslagleggelse av eiendom og vilkårlige arrestasjoner.

I Norge er offentlig myndighet loven. Vår grunnlov er inspirert av menneskerettighetene av 1789. Bygger på prinsippene "rett og rettferdighet for alle" Dessverre har aldri prinsippene blitt fulgt. Regelmessig lider folk urett, og politikere mener det er slik demokratiet i et sosialistisk land skal fungere. Likhet for loven skal ikke praktiseres. Ubegrenset makt til offentlig myndighet

Ofte brytes artiklene i menneskerettighetene, og det aksepteres.

DENNE GRUNNLOVSTRIDIGE TRADISJONEN MÅ TA SLUTT, ARTIKLENE I MENNESKERETTIGHETENE GJELDER ALLE!!!

 

Jeg har fått min eiendom beslaglagt og okkupert, har flere ganger blir vilkrålig arrestert- Hatt innbrudd i både hus og leilighet. Lønnskonto slettet, beslaglagt førerkort, forsøkt tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

 

Norske myndigheter har brutt artikkelen om rett til å eie eiendom, artikkel om rettferdig rettssak, artikkel om tale. og trykkefrihet.

 

HVORDAN SKAL VÅRT DEMOKRATI FUNGERE??

Klagen til menneskerettighetdomstolen i Strasbourg er på flere sider

Vi må arbeide for et demokrati hvor likhet for loven blir praktisert og virkeliggjøre prinsippene vår grunnlov bygger på "Rett og rettferdighet for alle"

Også politi, dommere ved ulike domstoler og andre offentlige ansatte må bli straffeforfulgt og dømt hvis paragrafer i loven brytes.