KORRUPT EIENDOMSMEGLER EVA LUNNER DREIER

Mitt hus i Nittedal, Utsiktsveien 35a, 1482 Nittedal som ble beslaglagt og okkupert palmehelgen 2007

Eiendomsmegler Eva Lunner Dreier jobbet tidligere i et eiedomsmeglerfirma som het Areal. Oktober 2006 la Lunner Dreier min eiendom ut på nettet for salg. Det eksisterte ikke varsel om tvangssalg i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, ingen kjennelser på tvangssalg.

Publikum som møtte til visning ble gjort oppmerksom på at dette mulig var en korrupsjonssak. JEG SKULLE IKKE SELGE MIN EIENDOM!!

Eva Lunner Dreier fikk hjelp av korrupt politi som nektet å ta imot anmeldelse.

Halvparten av mitt innbo/inventar forsvant (les ble stjålet)

Lunner Dreier har nektet å opplyse hvor alt mitt befinner seg.Hvitevarer som oppvaskmaskin, kjøleskap....stod igjen i huset. Også alt som var i garasjen, (det ble stjålet på et senere tidspunkt)

Lamper, hyller......ble også satt igjen.

 

Nittedal kommune ved Plan og bygningsavdelingen opplyste i 2008 at min eiendom ble leid ut!!!

HVEM FIKK EIEINNTEKTENE????

 

Eva Lunner Dreier arbeider i dag som megler i Eiendomsmegler1 og har enda ikke blitt påtalt og dømt for brudd på straffeloven

Eva Lunner Dreier fikk støtte fra politiet til en korrupt handling

Jeg kontaktet Eva Lunner Dreier for å spørre om dokumentasjon på hennes handlinger angående beslagleggelen og okkupasjonen av min eiendom.

EVA LUNNER DREIER FIKK HJELP AV POLITIET TIL Å BRYTEM STRAFFELOVEN!!!!

Det var ikke mulig og er fremdeles ikke mulig å anmelde Eva Lunner Dreier.

Riksadvokat/Statsadvokatembedet vil ikke ta ut offentlig påtale.

Norske politikere aksepterer dette lovbruddet.

 

Handlingen er identisk med nazistenes i perioden 1933 - 1945

Beslagleggelse av eiendom

 

SKAL SLIKE HANDLINGER AKSEPTERES???