Dommere som manglet Dommerforsikring og Embedsbrev

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

For 100 år siden ble det vedtatt at alle dommere ved ulike domstoler skulle ha dommerforsikring og embedsbrev.

En dommerforsikring starter slik "Jeg forsikrer herved at jeg dømmer etter prinsippene rett og rettferdighet....."

Og den skal underskrives av vedkommende dommer, deretter sendes Justisdepartementet dokumentet til dommeren.

 

Fordi Norge er et sosialistisk land betyr ikke pargrafene i grunnloven mye. Verken dommere, politi, skattemyndigheter, barnevern eller andre offentlige ansatte tar hensyn til gjeldende lover og regler.

Dommere ved ulike domstoler bryter ofte kapittelet i Straffeloven "Forbrytelser i den offentlige tjeneste" Og spesielt § 118 og § 120 Enten legger de skjul på sannheten eller så dømmer de til fordel for en part.

Sosialismen er en bløff, likhet for loven blir ikke praktisert.

Offentlig myndighet er loven.

 

Advokat Hermann Berge i Rettsnorge avslørte ugyldig dommere, og kan ikke lenger være bosatt i Norge.

 

Er dette et demokarti vi er stolt av?

 

Det er borgere som setter standard for hvordan demokratiet skal fungere, følger ikke politikere borgeres ønsker og behov, beskytter enkeltindividets rettssikkerhet, skal de da fortsette i jobben?

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

Eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Et factum est in tricesimo anno in quarto mense in quinta mensis cum essem in medio captivorum iuxta fluvium Chobar aperti sunt caeli et vidi visiones Dei in quinta mensis ipse est annus quintus transmigrationis regis Ioachin factum est verbum Domini ad Hiezecihel filium Buzi sacerdotem in terra Chaldeorum secus flumen Chobar et facta est super eum ibi manus Domini et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone et nubes magna et ignis involvens et splendor in circuitu eius et de medio eius quasi species electri id est de medio ignis et ex medio eorum pinnis eorum in quattuor partibus et facies et facies autem bovis a sinistris ipsorum quattuor et facies aquilae ipsorum quattuor et facies eorum et pinnae eorum extentae desuper duae pinnae singulorum iungebantur et duae tegebant corpora eorum et unumquodque coram facie sua ambulabat ubi erat impetus spiritus illuc gradiebantur nec revertebantur cum ambularent et similitudo animalium aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium et quasi aspectus lampadarum haec erat visio discurrens in medio animalium splendor ignis et de igne fulgor egrediens et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris coruscantis cumque aspicerem animalia apparuit rota.