Klage til Nordland sentralsykehus

Klage på Fjellbakk Taftøs tvangsinnleggelse . Den er ikke i henhold til Lov om psykisk helsevern

Side 2 på Fjellbakk Taftøs klage på tvangsinnleggelse.

En uakseptabel handling fra offentlige myndighet side.

Synnøve Fjellbakk Taftø var ansatt i UD fra 1979 til 1994. Etter å ha avslørt snusk i forbindelse med EØS avtalen og Gro Harlem Brundtland og Thorvald Stoltenberg underskriving av EU traktaten før valget i 1994, ble Taftø avskjediget av Harlem Brundtland. Avskjedigelsen var ikke i henhold til Arbeidsmiljøloven.Kort tid etter ble Taftø hentet av politi og brakt til legevakten. Og videre til et psykiatrisk sykehus. Lov om psykisk helsevern ble ikke anvendt. I 18 år har hun vært tvunget til å være i psykisk helsevern. Tvunget til medisinering. En umennskelig situasjon. Slike handlinger foregår i vårt demokratiske land, som statsminister Stoltenberg er stolt av.

Sosialisme er i realiteten en bløff, Likhet for loven blir ikke prakisert. De som har lagt skjul på sannheten i Taftøs sak, skulle vært dømt. Det er straffbart å skrive en usannhet. I henhold til kapittel 11 paragraf 120 i straffeloven. På tide i 2012 å forbedre kvaliteten på vårt demokrati og innføre likhet for loven. Det må bli slutt på de mange lovbrudd i offentlig etat.. Det må bli historie at offentlig myndighet er loven. Paragrafer i grunnloven må gjelde alle, uansett om det er "Jørgen Hattemaker" eller "Kong Salomo"