KORRUPSJON I NORGEDin overskrift

Debatt på Black box teater tirsdag kl. 16.10 kl. 17.00 Korrupsjon er like vanlig i Norge som i andre land i verden

Veronica Morino har vært korrupsjonsjeger i mer enn 10 år. Har avdekket snusk i internasjonale selskaper, uredelige konkurser, falske rapporteringer, utbetalinger til skatteparadiser, trusler, trakasseringer, svindlere, falske utgifter.......

I 2011 utga hun en bok i England om temaet.

I Norge er offentlig myndigheter involverte i korrupsjon Som uredelige kjennelser, korrupsjon i politi og domstoler.

Bli engsjert, dette er saker som også kan ramme deg.....

Onsdag 17.10 kl. 17.00 svarer korrupsjonsjeger Veronica Morino på spørsmål om korrupsjon. Mange har blitt utsatt for dette. Også i Norge er dette et problem. Som i andre land vil ikke politiet bli invovlert. Riksadvokaten vil ikke ta ut offentlig tiltale mot offentlige ansatte som er involvert i korrupte handlinger. DENNE GRUNNLOVSTRIDIGE TRADISJONEN MÅ TA SLUTT!!

Også i Norge er korrupsjon et problem. Politi skjuler lovbrudd begått i offentlig etat. Norske politikere har gitt frynsegoder til offentlige ansatte. De kan bryte straffeloven uten konsekvenser.

Det må endringer til i vårt demokrati, likhet for loven må praktiseres, antall offentlige må reduseres. I vårt land er offentlig myndighet loven-. Innføring i grunnloven og menneskerettighetene må bli obligatorisk i grunnskolen. Like viktig å kjenne sine rettigheter som å lære og skrive og lese.

Automatisk må en hver sak sees i sammenheng med grunnloven. Rett og rettferdighet må bli normen i Norge.