GREFSEN STASJONSBY

Slik ser tegninger av Grefsen stasjonsby ut på papiret

 i 2006 ble naboene kjent med byggingen av Grefsen stasjonsby. Naboene som Storo borettslag ble tunget til å selge eiendom til utbyggingen. Salget er aldri dokumentert, men Storo borettslag har vært så heldige å få noe utebelysning som takk for "velvilighet" Storo borettslag har tapt garasjeanlegg og parkeringsplasser, alt ser ut til å være tilltatt i korrupte Norge.

Det hører med til historien at JM byggholt og ROM eiendomsutvikler løy om forholdene.

Først i 2008 godkjente Oslo bystyret byggeplanene, men med begrensninger

Dette har ikke blitt forelagt naboene

Naboene kjenner heller ikke til at JM byggholt ikke har sendt søknad om byggetillatelse til Plan og bygningsetaten

De har kun fått en rammetillatelse til å setter opp to blokker på visse betingelser.

Hvorfor reagerer ingen på korrupsjon i vårt land, når det har blitt så vanlig?

Landet som tillater korrupsjon

JM byggholt er involvert i korrupsjon ved byggingen av Grefsen stasjonsby.  Naboene ble lurt i 2006 da byggeplanene ble framlagt. Oslo bystyret hadde enda ikke godkjent byggeplanene, Det skjedde først i 2008.

Men da med endret planer.

Oslo bystyret godkjente ikke JM byggholdt og ROM eiendomsutvikler opprinnelige planer

De var for omfattende

Storo borettslag og Åsen garasjelag ble ikke forelagt og godkjente ikke nye planer

Storo borettslag har aldri sett salgsavtalen med verken JM byggholt eller ROm eiendomsutvikler.

 

Men styret takket ja til litt utebelysning som takk for ødelagt garasjeanlegg og tap av parkeringsplasser

Hvorfor godkjenner vi nordmenn korrupsjon som forringer vår hverdag?