Gratulerer kjaere Norge med grunnlovens 200 ars jubileum

Bladet Demokratiet inneholder flere artikler knyttet til demokratiet

17. mai 1814 ble grunnloven vedtatt pa Eidsvoll Folket hadde ingen rettigheter. Grunnloven skulle sikre oss mot tap av eiendom og liv.  Monesquelle  begynte allerede pa 1800 tallet a tenke pa hvordan borgere skulle skres mot statlige uvilkarligeheter. og undertrykkelse.  Norge var underlagt Danmark. Norske embedsmenn ble utdannet ved Universitet i Kobenhavn. Her fikk de hore og lese om Amerikas uavhengighet og ble inspirert Kunne Amerika bli selvstendig var det ogsa hap for Norge Norge Danmark hadde tapt krigen mot Napoleon mot Britene januar 1814

 Sverige hadde hjulpet britene med seier, som takk ble vi gitt til Sverige

 En avtale Russland ogsa hadde godkjent allerede i 1812. D Sverige matte gi fra seg Finnland til Russland. Politiske konflikter har alltid eksistert. Britene hadde ingen interesse av a hjelpe oss. Dessuten var Europa lei av konflikter etter alle Napoleons krigene. Alle land onsket fred. Norske politikere ble ikke engang kontaktet vedrorende unionen med Sverige,  vi hadde ikke eget forsvar, heller ikke eget finans system. Norge kunne ikke annet enn akseptere forholdene. 14. august 1814 ble Mosse konvesjonen undertegnet. Norge fikk beholde grunnloven, og kunne fortsette prosessen mot en selvstendig stat.  Harme bredte seg i befolkningen nar dette ble kjent.

Danske kronprins Christian Fredrik bidro med hjelp til a fa til en Riksforsamling. Forst matte alle menigheter i landet avlegge ed om stotte til Norges uavhengighet. Kun menn over 25 ar kunne velges. Alle ble bedt om a skrive et utkast til grunnloven. Det ble gjort forberedelser til Riksforsamlingen. 18. april mottes de for forste gang i Eidsvoll kirke. 33 menn ble valgt fra mililtaeret, 25 menn fra byene, og 54 fra landomrader. Ialt 37 bonder, 13 kjopmenn, 5 godseiere.

De var uenige fra dag en. to partier ble dannet. Unions partiet som onsket union med Sverige og selvstendighets  partiet som onsket vart land som en selvstendig nasjon.

En konstitusjons komite pa 15 mann ble opprettet.  de kom med forslag til grunnloven som resterende godkjente. Nicolay Wergeland foreslo navnet pa Riksforsamlingen til Stortinget, Og navnet ble godkjent.

Peder Anker ble Norges forste statsminister., han var ogsa frimurer. Bogstad gard var hans bosted.

Vedtaket av grunnloven betod slutten pa eneveldet.  Begynnelsen pa utviklingen til et demokrati

Eidsvollmennene var inspirert av Amerikas uavhengighets erkaering fra 1789 som bygger pa prinsippene rett og rettferdighet for alle

 

Henrik Wergeland er like aktuell i dag som i 1814

Henrik Wergeland var 6 ar da grunnloven ble vedtatt. Han var svaert stolt av faren. Som voksen stod Wergeland pa de undertryktes side, og kjempet for jodenes rett til a komme og bli i Norge. Han skrev mange morsomme, pedagogisk riktige dikt for barn