OPPVASK I OVERFORMYNDERIET

 

Underdirektør Georg Traheim ved Fylkesmnnens kontor i Oslo har svindlet bank kontoer

Dessverre er underslag, svindel og korrupsjon vanlig ved Fylkesmannens kontor i Oslo Underdirektør Georg Traheim den yngre har slettet andres sparekonto ved å lyve om omstendighetene, Han misbruker sin stilling ved vergemålsavdelingen for å skaffe seg rettigheter han ikke har.

Barn som har hatt verge har mstet foreldres arv og andre penger til ansatte ved kontoret

DETTE ER GALT!

Voksne som blir satt under vergemål skal selv disponere sine egne penger. Skal også akseptere å bli satt under vergemål

Etter lov om vergemål, skal Fylkesmenn ta vare på klienters bank kontoer og ikke underslå dem, Dette gjelder også verger.

Jeg har fått dokumentasjon på ansatte ved etaten har brutt straffeloven § 325 grovt underslag og brudd på § 120 ved å protokollanføre usannheter.

 

Det må bli en slutt på alle lovbrudd i offentlige etater!!! Og ansatte som bryter loven  må bli tiltalt og dømt på lik linje med andre

 

 

 

 

 

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland aksepterer flere lovbrudd i egen etat. Hennes verdisym stemmer dårlig med Krf standard

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland leder sitt embedet slik vikingene gjorde det. Hun har ansatte som underslår, svindler og stjeler andres bank kontoer, eiendom, innbo og inventar.

Uten konsekvenser.

Svært ofte brytes § 120 i etaten. Det protokollanføres mye usannheter ved etaten, mange vedtak uten nødvendig dokumentasjon

Da embedet ble opprettet på 1600 tallet var det for å være et bindeledd mellom folket og kongen. Dette er ikke lenger nødvendig.

Da embedsverket ble opprettet var de loven. I 1814 fikk vi egen grunnlov SOM GJELDER ALLE!!

Offentlige ansatte må også bli tiltalt og dømt for lovbrudd

Likhet for loven skulle vært selvsagt slik at prinsippene rett og rettferdighet for alle blir en realitet!