Rune Klausen

Oslo Byfogdembedet støtter og prakisterer korrupsjon

Rune Klausen er ansatt ved Oslo Byfogdembedet og bistår gjerne Oslo tingrett i korrupsjons saker

 

Det er levert en stevning mot Bjørg Julsrud grunnet hærverk på datterens innbo og forringet fars arv

Hun får bistand fra dommere ved både Oslo tingrett og Oslo Byfogdembedet

 

Bjørg Marie Julsrud, født 30.9.26 arbeider for offentlig stat og gjør tjenester  Som takk har hun fått immunitet og kan bryte loven uten konsekvenser-

Vår demokrati har alt til felles med tidligere Øst Europa hvor de brukte familie medlemmer mot hverandre.

Jeg arbeider for et mer rettferdig demokrati, tror det er mulig å innføre likhet for loven. Også dommere ved ulike domstoler, politi som bryter loven. andre offentlige ansatte må bli tiltalt og dømt for lovbrudd på lik linje med andre borgere.

På grunn av mitt enasjement, blir nærmeste familie brukt mot meg Av dommere ved ulike domstoler, agent Jan Pallum, politi andre offentlige ansatte

Heldigvis har vi ikke diktatur og det er mulig å unngå arresterasjoner. Ikke alle er like dedikerte til vårt sosialistiske styret

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

Eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Et factum est in tricesimo anno in quarto mense in quinta mensis cum essem in medio captivorum iuxta fluvium Chobar aperti sunt caeli et vidi visiones Dei in quinta mensis ipse est annus quintus transmigrationis regis Ioachin factum est verbum Domini ad Hiezecihel filium Buzi sacerdotem in terra Chaldeorum secus flumen Chobar et facta est super eum ibi manus Domini et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone et nubes magna et ignis involvens et splendor in circuitu eius et de medio eius quasi species electri id est de medio ignis et ex medio eorum pinnis eorum in quattuor partibus et facies et facies autem bovis a sinistris ipsorum quattuor et facies aquilae ipsorum quattuor et facies eorum et pinnae eorum extentae desuper duae pinnae singulorum iungebantur et duae tegebant corpora eorum et unumquodque coram facie sua ambulabat ubi erat impetus spiritus illuc gradiebantur nec revertebantur cum ambularent et similitudo animalium aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium et quasi aspectus lampadarum haec erat visio discurrens in medio animalium splendor ignis et de igne fulgor egrediens et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris coruscantis cumque aspicerem animalia apparuit rota.