HØYESTERETT APRIL 2016

Ved Norges høyesterett brytes loven regelmessig, vanlige mennesker lider urett. Slik fungerer vårt demokrati

Norges høyesterett er den siste domstolen vi kan anke til, men hvis du mener domstolen har begått en feil er det mulig å bringe saken inn for riksrett. Stortinget har fremdeles ikke anvendt paragrafene 86 og 87 i grunnloven. På papiret har vi likhet for loven, det blir bare ikke praktisert.  Allerede i 1814 ble denne ordningen innført, til alle tider har politikere skjult de mange lovbrudd som skjer i domstolene.  Politikere har gitt offentlige ansatte frynsegoder, å bryte loven uten konsekvenser Konsekvensene er de mange borgere som lider urett hver dag i vårt land, og det er  ingen instans å henvende seg til

Jeg arbeider med å innføre likhet for loven slik at prinsippene rett og rettferdighet for alle blir en realitet

Høyesterettdommer Jens Edvin Skoghøy har lang fartstid som dommer ved Norges høyesterett

Høyesterettdommer Jens Edvin Skoghøy har arbeidet lenge ved domstolen. Og er inngrodd i vårt system hvor domstolene er lojale til myndighetene.  På papiret er det en utøvende og en dømmende makt, i praksis fungerer disse to sammen. I århundre har domstolene dømt til fordel for offentlige myndigheter. På papiret har vi tale og trykkefrihet, i virkeligheten blir infame metoder mot politiske opposisjonelle brukt. Stalin og Lenin var nok ensformige i sine metoder, norske myndigheter bruker varierte metoder. Blant annet å tømme bank kontoen din og gi pengene til offentlige ansatte. Vanlig metode. De mest tradisjonelle er tvangs innleggelse på psykiatrisk, fengsel, frata deg dine rettigheter. Problemet for myndighetene i Norge, er at Norge er et rikt land, med mange muligheter, slår myndighetene til på et område, er det mulig å leve et greit liv allikevel.  Ikke alle støtter myndigetenes represalier 

Det er på tide i 2016 å innføre og praktisere ytrings friheten, tale,mene og trykke frihet samt innføre likhet for loven. Også dommere ved domstolene, politi, fylkesmenn, ombudsmenn, rådmenn, osv må bli tiltalt og dømt på lik linje med andre borgere, kun kongen er hellig